هاست بک آپ

BK-01
 • 5 گیگابایت فضا
 • 25 گیگابایت پهنای باند
BK-02
 • 10 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
BK-03
 • 25 گیگابایت فضا
 • 125 گیگابایت پهنای باند
BK-04
 • 50 گیگابایت فضا
 • 250 گیگابایت پهنای باند
BK-05
 • 100 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت پهنای باند
BK-06
 • 200 گیگابایت فضا
 • 1 ترابایت پهنای باند