نمایندگی هاست دانلود

RDL-01

فضا 10 گیگابایت
پهنای باند 200 گیگابایت
تعداد اکانت قابل میزبانی 5 عدد
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین

RDL-02

فضا 20 گیگابایت
پهنای باند 400 گیگابایت
تعداد اکانت قابل میزبانی 10 عدد
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین

RDL-03

فضا 50 گیگابایت
پهنای باند 600 گیگابایت
تعداد اکانت قابل میزبانی 30 عدد
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین

RDL-04

فضا 100 گیگابایت
پهنای باند 1 ترابایت
تعداد اکانت قابل میزبانی 60 عدد
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین

RDL-05

فضا 150 گیگابایت
پهنای باند 1,5 ترابایت
تعداد اکانت قابل میزبانی 80 عدد
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین

RDL-06

فضا 200 گیگابایت
پهنای باند 2 ترابایت
تعداد اکانت قابل میزبانی 100 عدد
وب سرور Nginx
کنترل پنل دایرکت ادمین